นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ประธานฝ่ายฆราวาส ในโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการชุมชนบ้านน้ำใส
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมอาคารศูนย์ประชุมโครงการชุมชนบ้านน้ำใส ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง