นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์เขาหลัก "And a man Hub Medical Network" และซ้อมแผนบูรณาการเตรียมรับภัยพิบัติ จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์การแพทย์เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา