นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:39 - 00:00 ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณศาลหลักเมืองพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 5/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
3 18:49 - 00:00 ประธานพิธีบวงสรวงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณศาลหลักเมืองพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
4 20:09 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณศาลหลักเมืองพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
5 20:30 - 00:00 ร่วมชมบูธงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2561 (หลังจากเสร็จพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมือง)
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าศาลหลักเมืองพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา