นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเกาะกลาง 1 โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 5/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการกำหนดกรอบ/ขอบเขตของงานว่าจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด : "โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังเมืองแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าตะก่ั่วป่า
สถานที่ : ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา
5 18:00 - 00:00 ร่วมพิธีบวงสรวงบูชาเทวดา ในพิธีสมโภชศาลหลักเมือง จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณศาลหลักเมืองพังงา
6 20:00 - 00:00 ่ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมือง จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณศาลหลักเมืองพังงา
7 20:30 - 00:00 ร่วมชมบูธงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2561 (หลังจากเสร็จพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมือง)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา