นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งปะการังเทียม
รายละเอียด : -
สถานที่ : ชายหาดหน้าโรงแรมลาฟลอร่าเขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 15:00 - 00:00 ร่วมประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางใกล (Video Conference)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา