นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชศาลหลักเมือง จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณศาลหลักเมืองพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 - ร่วมประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบลชุมชนผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
4 18:00 - 00:00 - ร่วมพิธีบวงสรวงบูชาเทวดา ในพิธีสมโภชศาลหลักเมือง จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณศาลหลักเมืองพังงา
5 20:00 - 00:00 - ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมือง จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณศาลหลักเมืองพังงา