นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติโครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพังงา
2 18:00 - 00:00 - ร่วมพิธีบวงสรวงบูชาเทวดา ในพิธีสมโภชศาลหลักเมือง จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณศาลหลักเมืองพังงา
3 20:00 - 00:00 - ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมือง จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณศาลหลักเมืองพังงา