นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมหารือเตรียมการในการถ่ายทำรายการ " คิดส์คลับวันหยุด"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา