นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานร่วมพิจารณาคุณสมบัติได้รับการตั้งให้เป็นกรรมการหอการค้างจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 ประธานเปิดงานแถลงข่าวกิจกรรม "ปั่นตามอำเภอใจ เก๋ไก๋สไตส์พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สวนน้ำ Dino Sea World Park ตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา