นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ประจำปี 2561 พร้อมมอบแว่นตาผู้สูงวัยเป็นตัวอย่าง จำนวน 10 คน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์วัดมาตุคุณาราม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 14:00 - 00:00 ร่วมประชุมหารือเตรียมการถ่ายทำรายการ "คิดส์คลับวันหยุด"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรอง(ชั้น 2)จังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา