นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพังงา
2 15:00 - 00:00 - ร่วมการแถลงข่าว "ปั่นตามอำเภอใจ เก๋ไก๋สโตล์พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนน้ำ Dino Sea World Prak ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง