นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดมาตุคุณาราม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 14:00 - 00:00 ร่วมประชุมหารือเตรียมการในการถ่ายทำรายการ " คิดส์คลับวันหยุด"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา