นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำโครงการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
รายละเอียด : ผวจ.พังงา มอบ
สถานที่ : ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยนควีนส์ เบย์ ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่