นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของศาลากลางจังหวัดพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 19:30 - 00:00 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดาของ พมจ.พังงา (ท่าน ผวจ.เป็นเจ้าภาพฯ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 2 ต.มะรุ่ย อ.ทัปปุด จ.พังงา