นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น2 สนง.คุมประพฤติ จ.พังงา