นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ พระอนุสาวรีย์ฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณหน้ากองบัญชาการ ฐานทัพเรือพังงา ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา