นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานประชุมหารือเตรียมการในการถ่ายทำ/ถ่ายทอดสด รายการ "นารีกระจ่าง"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพังงา