นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมืองหินบำรุง 44(หล่อยูง) คลังเก็บวัตถุระเบิด หมู่ที่ 9 ตงหล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 13:30 - 15:30 ประธานการประชุม ก.ท.จ. พังงา ครั้งที่ 5/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 15:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ก.จ.จ.พังงา) ครั้งที่ 5/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา
4 18:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดดาริสซาฮาด๊ะ ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา