นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 สำรวจเส้นทางโบราณข้ามคาบสมุทรตะก่ั้่่วป่า - อ่าวบ้านดอน
รายละเอียด : -
สถานที่ : บ้านท่าหัส ต.รมณีย์ เขาสถ เส้นทางแม่น้ำพุมดวง แม่น้ำตาปี
2 09:10 - 00:00 ร่วมออกหน่วยโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
3 09:30 - 00:00 ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่านา ม.2 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา
4 09:45 - 00:00 ร่วมโครงการออกหน่วยเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ท่านา อ.กะปง
5 13:00 - 00:00 ศึกษาสำรวจแหล่งโบราณคดีเขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย ม.1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด : และศึกษาสำรวจแหล่งโบราณคดีควนพุนพิน ม.3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
สถานที่ : ณ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี