นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 สำรวจเส้นทางโบราณข้ามคาบสมุทรตะก่ั้่่วป่า - อ่าวบ้านดอน
รายละเอียด : (
สถานที่ : ณ บ้านท่าหัน ต.รมณีย์ เขาสก เส้นทางแม่น้ำพุมดวง แม่น้ำตาปี จ.สุราษฏร์ธานี
2 13:00 - 00:00 ศึกษาสำรวจแหล่งโบราณคดีเขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย ม.1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด : และศึกษาสำรวจแหล่งโบราณคดีควนพุนพิน ม.3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
สถานที่ : ณ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3 19:00 - 00:00 สรุป อภิปรายผลการศึกษาสำรวจพื้นที่ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี