นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 14:00 - 00:00 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ครั้งที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 18:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดบ้านบางกรักนอก ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา