นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 15:00 - 00:00 ประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 19:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรม The Leaf on The Sands by Katathani อ.ตะกั่วป่า