นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมรับรอง ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 15:00 - 00:00 - ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 17:30 - 00:00 - ร่วมงานโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรม The Leaf on The Sands by Katathani อ.ตะกั่วป่า