นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่ภูมิภาค : ภาคใต้
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา