นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 19:00 - 00:00 ร่วมต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารกับคณะชมรมปอร์เช่แห่งประเทศไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมหาดสน รีสอร์ท อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา