นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 ประธานการประชุมโครงการประชารัฐร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา