นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 6 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 19:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิดงานประกวดมิสแกนด์พังงารอบตัดสิน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานบริเวณตลาด Buil โรงแรม Khao Laguna Resort