นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 6 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 19:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับประธานเปิดงานประกวดมีสแกรนด์พังงา 2018
รายละเอียด : ผวจ.พังงามอบ กล่าวต้อนรับ
สถานที่ : ณ ตลาด Build Market บางเนียง เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา