นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานกิจกรรมทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดอินทภูมิ ต.ท่านา อ.กะปง
2 13:30 - 00:00 ประธานประชุมโครงการสำรวจเส้นทางสายไหมทางทะเลตะกั่วป่า-อ่าวบ้านดอน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดพังงา