นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 16:30 ประธานคณะทำงานตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2561
รายละเอียด : -ช่วงเช้า 09.00 น.ลงพื้นที่ตรวจสอบฯ ช่วงบ่าย 13.30 น.ประชุมพิจารณาฯ ณ ห้องประชุม อบต.เกาะปันหยี
สถานที่ : สถานที่ก่อสร้างโป๊ะพร้อมสะพานท่าเทียบเรือ 4 แห่ง ในพื้นที่ ต.เกาะปันหยี อ.เมืองฯ จ.พังงา