นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 - ประธานในพิธีปิดโครงการอบรมแกนนำอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจทูบีนับเบอร์วัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมแคนทารี่บีช วิลล่า แอนด์ สวีท เขาหลัก ม.2 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า