นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 08:30 ประธานในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ที่นี่พังงา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา
2 09:22 - 00:00 ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์เสาเอกอุโบสถ
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดปากวีป อ.ตะกั่วป่า
3 16:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 รุ่นที่ 3
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องสโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา