นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ที่นี่พังงา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา
2 09:00 - 00:00 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (เขต 7) (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต)
รายละเอียด : ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ขอเข้าพบ รอง ผวจ.เพื่อหารือข้อราชการ
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 13:00 - 00:00 ร่วมสำรวจตรวจสอบสิ่งของจำเป็นต้องใช้สำหรับศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังใหม่)ในศูนย์ราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 ประธานการประชุม การจัดกิจกรรม "ปั่นตามอำเภอใจ เก๋ไก๋สไตล์พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด