นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 08:30 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 12
รายละเอียด : -
สถานที่ : ที่นี่พังงา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา