นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 - ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ที่นี่พังงา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา
2 09:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม สนง.กศน.จังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม "ปั่นตามอำเภอใจ เก๋ไก๋สไตล์พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
4 16:00 - 00:00 - ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องสโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือพังงา