นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 08:30 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟยามเช้า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ที่นี่พังงา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อ.เมือง จ.พังงา
2 13:00 - 00:00 ร่วมสำรวจตรวจสอบสิ่งของจำเป็นต้องใช้สำหรับศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังใหม่)ในศูนย์ราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม "ปั่นตามอำเภอใจ เก๋ไก๋สไตล์พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา