นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม โรงเรียนสตรีพังงา
2 13:30 - 00:00 กงสุลใหญ่ออสเตรเลีย Mr.Craig Ferguson ขอเข้าพบหารือ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 16:15 - 00:00 ประธานในโครงการเยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดบ้านตลิ่งชัน ม.6 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา