นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสู่สถานศึกษา
รายละเอียด : และบรรยายพิเศษ
สถานที่ : ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่ออสเตรเลียประจำจังหวัดภูเก็ต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณา
รายละเอียด : ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2561 รอบ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61)
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา