นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 12:00 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 1
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่ออสเตรเลียประจำจังหวัดภูเก็ต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 ร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณา ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2561 รอบ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา