นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 นายรังสรรค์ ทองทา เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในคณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมสามศาสนา ขอเข้าพบฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา