นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพื้นที่ จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ท่าเทียบเรือท่าด่าน (ท่ากลาง) ต.เกาะปันหยี อ.เมืองฯ จ.พังงา