นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 - ร่วมสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ท่าเทียบเรือท่าด่าน (ท่ากลาง) ตำบลเกาะปันหยี