นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมสำรวจพื้นที่ เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ท่าเทียบเรือท่าด่าน(ท่ากลาง) ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา