นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา