นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา