นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา