นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องอาหารทองคำ โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา