นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องอาหารทองคำ โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อสู่่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบพร้อมให้โอวาท
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชาโต โรงแรมเอราวัณ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย - ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา