นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 15:30 - 00:00 ส่ง/รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ท่าเทียบเรือท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา