นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 18:00 - 00:00 รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ร้านครัวแสงตะวัน ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา