นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ก่อนเวลา 15.30 น. จุดที่ 4 รับ - ส่งเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ เขาพิงกัน/เขาตาปู
2 18:00 - 00:00 รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ร้านครัวแสงตะวัน ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา